Pregled kod svog izabranog lekara možete zakazati na sledeće načine:


LIČNO

Dolaskom u Dom zdravlja Irig i Zdravstvenu stanicu Vrdnik kod sestre vašeg izabranog lekara opšte medicine, izabranog pedijatra (samo preventivni pregledi), izabranog ginekologa ili izabranog stomatologa.


POZIVOM NACIONALNOG „CALL CENTRA“

Zakažite pregled u odabranom terminu kod vašeg izabranog lekara na broj

011 362 00 00

Termini kod izabranog lekara

TELEFONSKIM POZIVOM

 • za izabrane lekare opšte medicine u DZ Irig
  na broj 022 / 461-291
 • za izabrane lekare opšte medicine u ZS Vrdnik
  na broj 022 / 465-283
 • za ginekološke preglede
  na broj 069 / 609-281
 • za stomatološke preglede u DZ Irig
  na broj 022 / 461-291 lok. 107 ili 069 / 609-251
 • za stomatološke preglede u ZS Vrdnik
  na broj 022 / 466-380

POSEBNE NAPOMENE ZA NAŠE PACIJENTE

 • Pregledi akutno obolele dece u DZ Irig i ZS Vrdnik se ne zakazuju, dok se preventivni pregledi organizuju u dogovoru sa izabranim pedijatrom (sve dodatne informacije možete dobiti na broju 069/609-273 i 022/461-291 za DZ irig ili na broju 022/465-283 za ZS Vrdnik)
 • Preglede na odeljenju radiološke dijagnostike zakazuje izabrani lekar
 • Sva hitna i akutna stanja zbrinjavaju se bez zakazivanja po savremenim principima trijaže i dobre lekarske prakse. Redosled prijema i vreme čekanja na pregled, u takvim slučajevima, zavisi od stepena hitnosti i raspoloživosti dežurne lekarske ekipe.
 • Pacijenti sa specijalističkim izveštajima i otpusnim pismima sa bolničkog lečenja primaju se u toku istog dana bez zakazivanja, pri čemu se prednost daje prijemu kod izabranog lekara
 • Pacijenti seoskih ambulanti u Jazku, Rivici, Neradinu, Krušedol Prnjavoru, Krušedolu I Šatrincima ne zakazuju preglede. Rasporedi dolaska lekara u navedene ambulante istaknuti su na ulaznim vratima pomenutih ambulanti kao I na našem sajtu u odeljku ‘’Kutak za pacijente’’. U vanrednim okolonostima (duže odsustvo terenskog lekara, godišnji odmori i sl.) pacijenti seoskih ambulanti primaju se u DZ Irig I ZS Vrdnik bez zakazivanja
 • Zakazivanje pregleda u drugim ustanovama vrši izabrani lekar elektronskim putem preko IZIS-a. Ukoliko u trenutku obraćanja izabranom lekaru nema dostupnih termina, izabrani lekar zapisuje sve potrebne podatke u svoju ličnu evidenciju, samostalno zakazuje pregled prvom prilikom po otvaranju termina i potom obaveštava pacijenta telefonskim putem. Po prijemu obaveštenja o zakazanom pregledu, pacijent je dužan da u razumnom roku dođe do svoje nadležne ambulante i preuzme uput
 • Tokom noćnih dežurstava, prijem pacijenata od strane njihovog izabranog lekara (redovni pregledi, propisivanje hronične terapije, otvaranje i zatvaranje bolovanja i sl.) vrši se do 21:00. Nakon tog perioda primaju se samo akutna stanja i hitni slučajevi

Copyright © 2019 Dom Zdravlja Irig. All rights reserved. Made by CNT.