Преглед код свог изабраног лекара можете заказати на следеће начине:


ЛИЧНО

Доласком у Дом здравља Ириг и Здравствену станицу Врдник код сестре вашег изабраног лекара опште медицине, изабраног педијатра (само превентивни прегледи), изабраног гинеколога или изабраног стоматолога.


ПОЗИВОМ НАЦИОНАЛНОГ „CALL CENTRA“

Закажите преглед у одабраном термину код вашег изабраног лекара на број

011 362 00 00

Термини код изабраног лекара

ТЕЛЕФОНСКИМ ПОЗИВОМ

 • за изабране лекаре опште медицине у ДЗ Ириг
  на број 022 / 461-291
 • за изабране лекаре опште медицине у ЗС Врдник
  на број 022 / 465-283
 • за гинеколошке прегледе
  на број 069 / 609-281
 • за стоматолошке прегледе у ДЗ Ириг
  на број 022 / 461-291 лок. 107 или 069 / 609-251
 • за стоматолошке прегледе у ЗС Врдник
  на број 022 / 466-380

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ ЗА НАШЕ ПАЦИЈЕНТЕ

 • Прегледи акутно оболеле деце у ДЗ Ириг и ЗС Врдник се не заказују, док се превентивни прегледи организују у договору са изабраним педијатром (све додатне информације можете добити на броју 069/609-273 и 022/461-291 за ДЗ ириг или на броју 022/465-283 за ЗС Врдник)
 • Прегледе на одељењу радиолошке дијагностике заказује изабрани лекар
 • Сва хитна и акутна стања збрињавају се без заказивања по савременим принципима тријаже и добре лекарске праксе. Редослед пријема и време чекања на преглед, у таквим случајевима, зависи од степена хитности и расположивости дежурне лекарске екипе.
 • Пацијенти са специјалистичким извештајима и отпусним писмима са болничког лечења примају се у току истог дана без заказивања, при чему се предност даје пријему код изабраног лекара
 • Пацијенти сеоских амбуланти у Јазку, Ривици, Нерадину, Крушедол Прњавору, Крушедолу И Шатринцима не заказују прегледе. Распореди доласка лекара у наведене амбуланте истакнути су на улазним вратима поменутих амбуланти као И на нашем сајту у одељку ‘’Кутак за пацијенте’’. У ванредним околоностима (дуже одсуство теренског лекара, годишњи одмори и сл.) пацијенти сеоских амбуланти примају се у ДЗ Ириг И ЗС Врдник без заказивања
 • Заказивање прегледа у другим установама врши изабрани лекар електронским путем преко ИЗИС-а. Уколико у тренутку обраћања изабраном лекару нема доступних термина, изабрани лекар записује све потребне податке у своју личну евиденцију, самостално заказује преглед првом приликом по отварању термина и потом обавештава пацијента телефонским путем. По пријему обавештења о заказаном прегледу, пацијент је дужан да у разумном року дође до своје надлежне амбуланте и преузме упут
 • Током ноћних дежурстава, пријем пацијената од стране њиховог изабраног лекара (редовни прегледи, прописивање хроничне терапије, отварање и затварање боловања и сл.) врши се до 21:00. Након тог периода примају се само акутна стања и хитни случајеви

Copyright © 2019 Dom Zdravlja Irig. All rights reserved. Made by CNT.