Правилник о ближем уређивању начина планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, начина планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује од 19.03.2024. године

План набавки изузетх од промене закона за 2024

План јавних набавки за 2024

План стручног усавршавања 2024

Правилник о заштити података о личности у Дом Здравља Ириг – 25.02.2020

Правилник о организацији и систематизацији послова у Дом Здравља Ириг – 29.03.2022

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Дом Здравља Ириг – 31.05.2022

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Дом Здравља Ириг – 14.09.2022

Информатор о раду Дом Здравља Ириг 2022

Колективни уговор Дома здравља Ириг

Информатор о раду Дома здравља Ириг за 2020.годину

Информатор о раду Дома здравља Ириг за 2019.годину

План стручног усавршавања за 2019.годину

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Ириг

Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији и организацији послова у Дому здравља Ириг

План стручног усавршавања за 2018.годину

Информатор о раду за 2018.годину

Правилник о процедури за утврђивање вишка запослених у служби стоматологије Дома здравља Ириг

Информатор о раду Дома здравља Ириг за 2017. годину

Информатор о раду Дома здравља Ириг

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Систематизација

Правилник о организацији буџетског рачуноводства

Статут ДОМА ЗДРАВЉА ИРИГ

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

Правилник о стручном усавршавању за 2020. годину

План стручног усавршавања за 2016. годину

Правилник о организацији и Систематизацији послова

План јавних набавки за 2022.годину.

Правилник о ближем уређивању начина планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, начина планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује.

Одлука о именовању лица за заштиту података о личностиCopyright © 2019 Dom Zdravlja Irig. All rights reserved. Made by CNT.