Колективни уговор Дома здравља Ириг

Информатор о раду Дома здравља Ириг за 2020.годину

Информатор о раду Дома здравља Ириг за 2019.годину

План стручног усавршавања за 2019.годину

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Ириг

Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији и организацији послова у Дому здравља Ириг

План стручног усавршавања за 2018.годину

Информатор о раду за 2018.годину

Правилник о процедури за утврђивање вишка запослених у служби стоматологије Дома здравља Ириг

Информатор о раду Дома здравља Ириг за 2017. годину

Информатор о раду Дома здравља Ириг

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Систематизација

Правилник о организацији буџетског рачуноводства

Статут ДОМА ЗДРАВЉА ИРИГ

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

Правилник о стручном усавршавању за 2020. годину

План стручног усавршавања за 2016. годину

Правилник о организацији и Систематизацији послова

Copyright © 2019 Dom Zdravlja Irig. All rights reserved. Made by CNT.