SPISAK MEDICINSKE OPREME OD JAVNOG ZNAČAJA


 • Sto akušerski, električni pogon
 • Sanitetsko vozilo – hitna pomoć
 • Rentgenski sistem za koštanu absorpciometriju
 • Osnovni dijagnostički rentgengrafski sistem, stacionarni, analogni
 • Kolposkop
 • Kardiotokograf
 • Centrifuga, banka krvi
 • Analizator biohemijski višekanalni
 • Analizator hematološki automatski
 • Aparat za automatsku analizu urina
 • Koagulometar, automatski
 • Stolica stomatološka, električna
 • Dentalni rentgenski sistem, stacionarni, intraoralni, dentalni
 • Defibrilator, za javna mesta, automatski, punjivi
 • Elektrokardiograf, višekanalni
 • Sistem za ultrazvuk, za opštu upotrebu
 • Automobil – hitna pomoć
 • Respirator, transportni
Sto akušerski, električni pogon

Šifra: 0406008

Količina: 1

Sanitetsko vozilo – hitna pomoć

Šifra: 0800002

Količina: 3

Rentgenski sistem za koštanu absorpciometriju

Šifra: 0107001

Količina: 1

Osnovni dijagnostički rentgengrafski sistem, stacionarni, analogni

Šifra: 0101001

Količina: 1

Kolposkop

Šifra: 0406005

Količina: 1

Kardiotokograf

Šifra: 0406004

Količina: 1

Centrifuga, banka krvi

Šifra: 1002001

Količina: 1

Analizator biohemijski višekanalni

Šifra: 1001001

Količina: 1

Analizator hematološki automatski

Šifra: 1001002

Količina: 1

Aparat za automatsku analizu urina

Šifra: 1001010

Količina: 1

Koagulometar, automatski

Šifra: 1001022

Količina: 1

Stolica stomatološka, električna

Šifra: 0900001

Količina: 2

Dentalni rentgenski sistem, stacionarni, intraoralni, dentalni

Šifra: 0104006

Količina: 1

Defibrilator, za javna mesta, automatski, punjivi

Šifra: 0800011

Količina: 2

Elektrokardiograf, višekanalni

Šifra: 0502007

Količina: 5

Sistem za ultrazvuk, za opštu upotrebu

Šifra: 0108001

Količina: 1

Automobil – hitna pomoć

Šifra: 0800001

Količina: 2

Respirator, transportni

Šifra: 0302005

Količina: 1

Copyright © 2019 Dom Zdravlja Irig. All rights reserved. Made by CNT.