Dom zdravlja Irig

Osnovan 2008. godine.
Zamišljen kao efikasna i funkcionalna celina sedišta ustanove u Irigu, zdravstvene stanice u Vrdniku kao i 6 manjih seoskih ambulanti u Jazku, Rivici, Neradinu, Šatrincima, Krušedol Prnjavoru i Krušedol selu.
Svojim radom, na površini od preko 230 km² Opštine Irig, pruža neprekidnu zdravstvenu zaštitu 365 dana u godini.

Radna vremena službi:

 • Služba opšte medicine DZ Irig radnim danima 07:00-20:00
 • Služba opšte medicine ZS Vrdnik radnim danima 07:00-20:00
 • Noćno i vikend dežurstvo opšte medicine i hitne medicinske pomoći organizuje se u objektu DZ irig
 • Služba za zdr. zaštitu dece i omladine u DZ Irig radnim danima 07:00-20:00, subotom 08:00-12:00
 • Služba za zdr. zaštitu žena ponedeljkom 12:00-20:00, ostalim radnim danima 06:30-14:30
 • Stomatološka služba u DZ Irig i ZS Vrdnik radnim danima 07:00-13:30 I 13:30-20:00 naizmenično, subotom 08:00-13:00
 • Služba radiološke dijagnostike sredom 09:00-15:00, ostalim radnim danima 07:00-13:00
 • Služba laboratorijske dijagnostike u DZ Irig radnim danima 06:30-14:30 (uzimanje uzoraka od 07:00-9:00)
 • Uzimanje uzoraka u ZS Vrdnik ponedeljkom, sredom i petkom 07:00-9:00
 • Radno vreme seoskih ambulanti je promenljivo, raspored dolaska lekara se ističe na ulaznim vratima ambulanti i na našem sajtu
 • Služba za administrativne i tehniče poslove radnim danima 07:00-15:00

Copyright © 2019 Dom Zdravlja Irig. All rights reserved. Made by CNT.