Дом здравља Ириг

Основан 2008. године.
Замишљен као ефикасна и функционална целина седишта установе у Иригу, здравствене станице у Врднику као и 6 мањих сеоских амбуланти у Јазку, Ривици, Нерадину, Шатринцима, Крушедол Прњавору и Крушедол селу.
Својим радом, на површини од преко 230 km² Општине Ириг, пружа непрекидну здравствену заштиту 365 дана у години.

Радна времена служби:

 • Служба опште медицине ДЗ Ириг радним данима 07:00-20:00
 • Служба опште медицине ЗС Врдник радним данима 07:00-20:00
 • Ноћно и викенд дежурство опште медицине и хитне медицинске помоћи организује се у објекту ДЗ ириг
 • Служба за здр. заштиту деце и омладине у ДЗ Ириг радним данима 07:00-20:00, суботом 08:00-12:00
 • Служба за здр. заштиту жена понедељком 12:00-20:00, осталим радним данима 06:30-14:30
 • Стоматолошка служба у ДЗ Ириг и ЗС Врдник радним данима 07:00-13:30 И 13:30-20:00 наизменично, суботом 08:00-13:00
 • Служба радиолошке дијагностике средом 09:00-15:00, осталим радним данима 07:00-13:00
 • Служба лабораторијске дијагностике у ДЗ Ириг радним данима 06:30-14:30 (узимање узорака од 07:00-9:00)
 • Узимање узорака у ЗС Врдник понедељком, средом и петком 07:00-9:00
 • Радно време сеоских амбуланти је променљиво, распоред доласка лекара се истиче на улазним вратима амбуланти и на нашем сајту
 • Служба за административне и техниче послове радним данима 07:00-15:00
 • COVID амбуланта ДЗ Ириг радним данима 07:00 – 14:00, викендом и празницима не ради

Copyright © 2019 Dom Zdravlja Irig. All rights reserved. Made by CNT.