[srs_total_visitors]
[srs_total_visitors]

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – INR

19/03/2020

УПУТСТВО ЗА ПАЦИЈЕНТЕ КОИМА ЈЕ ПОТРЕБНО ОДРЕЂИВАЊЕ INR-A И ИСПИСИВАЊЕ ШЕМЕ ЗА АНТИКОАГУЛАНТНУ ТЕРАПИЈУ

 • Поступак за лица старија од 65 година:
  • пацијент коме је потребно одређивање вредности INR-a и исписивање нове шеме зове телефоном дежурног лекара за акутне болести (без обзира ко му је изабрани лекар) на следеће бројеве:

   • за Врдник и Јазак: 022 465 283 и 069 609 268

   • За Ириг, Ривицу, Нерадин, Крушедол, Прњавор, Шатринце и Добродол: 022 461 291; 069 609 246; 069 609 264

  • лекар преко телефона тражи од пацијента да му прочита шему за последњи период и датум задате контроле

  • одређује пацијенту нову шему до првог понедељка или четвртка (угледајући се на претходну шему)

  • саопштава нову шему пацијенту преко телефона и даје му инструкцију да саопштену шему запише на папир (датум и доза) и сачува га

  • саопштава пацијенту да ће му се у уторак или петак (у зависности до када траје шема) кућно извадити крв у јутарњим часовима

  • узима од пацијента број телефона и тачну адресу

  • лаборант током преподнева, уторком и петком, долази на кућну адресу пацијента, узима узорак крви, узима антикоагулантну књижицу и папир на коме пише продужена препоручена шема од стране лекара ДЗ Ириг

  • У току истог дана пацијенту се на кућну адресу доставља његова књижица са исписаном шемом за антикоагулантну терапију од стране интернисте ДЗ Рума

 • Поступак за лица млађа од 65 година:
  • пацијент коме је потребно одређивање вредности INR-a и исписивање нове шеме обраћа се лично или телефоном дежурном лекару за акутне болести (без обзира ко му је изабрани лекар) на следеће бројеве:

   • за Врдник и Јазак: 022 465 283 и 069 609 268

   • За Ириг, Ривицу, Нерадин, Крушедол, Прњавор, Шатринце и Добродол: 022 461 291; 069 609 246; 069 609 264

  • уколико комуникација иде преко телефона, лекар тражи од пацијента да му прочита шему за последњи период и датум задате контроле.

  • одређује пацијенту нову шему до првог понедељка или четвртка (угледајући се на претходну шему)

  • саопштава нову шему пацијенту преко телефона и даје му инструкцију да саопштену шему запише на папир (датум и доза) и сачува га

  • Лекар исписује упут за INR и оставља га на шалтеру

  • Уколико се пацијент обратио лично, лекар у амбуланти одређује пацијенту нову шему до првог понедељка или четвртка (угледајући се на претходну шему) уписујући је у књижицу

  • У обе варијанте комуникације, пацијенту се дају инструкције да у уторак или петак дође лично у лабораторију (уколико је комуникација обављена преко телефона да претходно узме упут са шалтера) и понесе своју књижицу и папир са продуженом шемом (уколико постоји)

  • Књижицу за антикоагулантну терапију и папир са продуженом шемом предаје лаборанту

  • по завршетку анализа, налаз INR-а и папир са продуженом шемом за сваког пацијента лаборант ставља у припадајућу књижицу за антикоагулантну терапију

  • лаборант књижице за антикоагулантну терапију са налазима INR-а носи у ДЗ Рума, п

  • по исписивању шеме од стране интернисте, лаборант књижице за антикоагулантну терапију задржава на шалтеру лабораторије у Иригу (за пацијенте који гравитирају ка ДЗ Ириг) односно на шалтеру ЗС Врдник (за пацијенте који гравитирају ка ЗС Врдник) на којима се врши преузимање књижица од стране пацијената.

Према пацијентима млађим од 65 година, који су теже оболели, непокретни или постоји неки други оправдан разлог може се поступати и по протоколу за старије од 65 година (кућно вађење крви) – индикације одређује дежурни лекар за акутне болести.

Молимо све пацијенте који су стављени под изолацију да тај податак напомену у телефонском разговору са дежурним лекаром за акутне болести!

ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ СВИМ ПАЦИЈЕНТИМА НА РАЗУМЕВАЊУ И СТРПЉЕЊУ!

Copyright © 2019 Dom Zdravlja Irig. All rights reserved. Made by CNT.